Rob Luijten

Tandprothetische praktijk

Vergoedingen door uw zorgverzekeraar

In Nederland worden de kosten die patiënten hebben aan hun volledige gebitsprothese in veel gevallen vergoed vanuit de basis verzekering.

Reparatie of rebasing: 100% vergoeding
Een eenvoudige reparatie zoals het vernieuwen van een losgekomen tand of het beter passend maken van de volledige prothese in de vorm van een rebasing (dit is het beter aan laten sluiten van de basis van de prothese ten opzichte van de kaak) worden voor 100% door uw verzekeraar vanuit de basisverzekering betaald.

Implantaten: 100% vergoeding
Ook het plaatsen van implantaten ter ondersteuning van de volledige gebitsprothese wordt bij een te lage kaak volledig voor 100% vergoed, ongeacht het aantal implantaten. Wel moet er eerst goed bekeken worden of de betreffende kaak voldoende geslonken is om hier  een machtiging voor af te geven. In de meeste gevallen is dit geen probleem omdat,zeker in de onderkaak,er vaak weinig “steun”te halen is.

Volledige prothese: minimaal 75% vergoeding
Wanneer iemand een volledige gebitsprothese laat maken, dan wordt deze voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Veel mensen zijn nog aanvullend verzekerd in bv. een 50+ verzekering of een aanvullende tandarts-verzekering. Deze personen kunnen van de resterende 25% een vergoeding verwachten tot 100%. Dit is afhankelijk van de soort verzekering en wat er in het lopende jaar al van is gebruikt.

Uitneembare volledige prothese met ondersteuning van implantaten:  maximaal 125 euro per kaak.
Wanneer er een prothese gemaakt moet worden die vast “klikt” op implantaten, dan staat hier een vast bedrag voor van 125 euro per kaak. Ook al heeft u een volledige prothese op implantaten en moet deze vernieuwd worden, dan betaalt u 125 euro per kaak.
Vanuit uw aanvullende verzekering kan een gedeelte tot 100% aan u verrekend worden.